Vrácení zboží a reklamace

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ NEBO VÝMĚNA

ikony_needo_benefity-01

V případě, že objednané zboží nebude vyhovovat Vašim představám, máte právo jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů po obdržení zásilky nebo vyměnit. Podmínky vrácení (výměny) jsou následující:

 • Zákazník musí zaslat zboží včetně vyplněného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky:
  • KARAS s.r.o., Eva Nemčková, K Běchovicům 13, 190 16 Praha - Koloděje (mobil: +420 602 247 830, email: info@needo.cz)
 • Nárok na vrácení nebo výměnu zboží má zákazník pouze v případě, že se jedná o nepoužité zboží, tedy zboží nesmí nést známky užívání, ušpinění, praní, nebo žehlení. Zboží nemusí být v původní NEEDO krabici, stačí když bude zabaleno tak, aby se v pořádku vrátilo na naši adresu. Toto neplatí u originálního balení jako jsou plavky, spodní prádlo, nádobí, lahvičky, polohovací pomůcky, hračky. Tyto musí být vráceny v původním obalu a kompletní.
 • V případě vrácení kompletní objednávky je kupující povinnen vrátit i dárek, který mu byl zdarma poskytnut spolu se zakoupeným zbožím.
 • V případě vrácení zboží bude zákazníkovi ihned po obdržení zásilky s vráceným nepoužitým zbožím zaslán dobropis a poukázána částka v hodnotě vráceného zboží včetně poštovného z původní objednávky (v případě, že byl účtován poplatek za dopravu) na bankový účet, který bude uveden ve formuláři. Poplatek za dobírku a náklady spojené s doručením na adresu prodávajícího nebudou zahrnuty v dobropisu.
 • V případě výměny bude zákazníkovi ihned po obdržení zásilky s vráceným nepoužitým zbožím zasláno zboží v požadované velikosti, pokuď bude skladem. Náklady na dopravu spojené se zasláním vyměněného zboží ze skladu nese prodávající, náklady spojené s doručením zboží na výměnu na adresu prodávajícího nese kupující. Cenový rozdíl bude řešen dobropisem nebo dodateční fakturaci, v případě drahšího nebo levnějšího produktu ze záměny.
 • V případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout, zašlete nám prosím požadované údaje emailem na: info@needo.cz.

REKLAMACE

Needo_logo_postava_bold

V případě, že objednané zboží nese zjevné vady, poškození nebo je nefunkční, máte právo jej reklamovat. Jak v tomto případě postupovat?

 • Reklamovat nelze zboží, které bylo poškozeno při dopravě k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží stav kartonu. Pokud je obal porušený, promočený či neodpovídá uvedená váha balíku je doporučeno balík od přepravce nepřevzít a vrátit nazpět. Reklamaci u přepravce zařídíme sami.
 • Zkontrolujte zboží ihned po vybalení a po zjistění závady ji neprodleně nahlašte emailem na: info@needo.cz
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (emailem, telefonicky). Kupující je povinný neprodleně doručit reklamované zboží prodávajícímu.
 • Reklamované zboží zabalte a pošlete na adresu:
  • KARAS s.r.o., Eva Nemčková, K Běchovicům 13, 190 16 Praha - Koloděje (mobil: +420 602 247 830, email: info@needo.cz)
 • Po obdržení vráceného zboží ověříme důvod reklamace a bez odkladu budeme přímo se zákazníkem řešit další kroky dle platných Obchodních podmínek

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Odesílatel / KUPUJÍCÍ:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Email:

Tel. kontakt (mobil):

 

Adresát / PRODÁVAJÍCÍ:

Společnost: KARAS s.r.o. (www.needo.cz), IČ: 26766761, DIČ: CZ26766761

Adresa: K Běchovicům 492/13, 190 16 Praha 9 – Koloděje

Jméno pracovníka: Eva Nemčková

Email: info@needo.cz

Tel. kontakt (mobil): +420 602 247 830

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Dne .............................. jsem si na na internetových stránkách (obchodě) www.needo.czobjednal zboží (název výrobku)............................................................, pod číslem objednávky ........................................... , v hodnotě ................................. Kč včetně. Objednané zboží jsem obdržel dne ........................................... .

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týka nasledovného zboží výše uvedené objednávky:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Zboží vracím z důvodu ............................................................................................................................................................................................................................

Uvedené zboží zasílám s tímto dopisem zpět na adresu internetového obchodu a zároveň žádám:

- o poukázání kupní ceny ve výši ..................................... Kč

- na můj bankovní účet číslo   .....................................................................................

nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Prohlašuji, že zboží nebylo použito a vracím jej v původním obalu.

 

V ................................ dne ..............................

 

.........................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele včetně podpisu

STAŽENÍ FORMULÁŘE PRO TISK

needo_paticka_web