4. Osobní asistent. Erik Čipera

Erik Čipera - původně dobrovolník, dnes ředitel obecně prospěšné společnosti Asistence, o.p.s., který si s náma oběma pokecal o osobní asistenci. Co ho samotného při asistování překvapilo a jak získává nové asistenty pro organizaci? A jak naopak můžete asistenta, který vám s péčí pomůže, získáte vy? Dozvíte se v dílu #osobní asistent v podcastu NEEDo TALKs.

titulka_Erik_Cipera

Asistence o.p.s. poskytuje každý rok sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program, ergoterapii a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Dlouhodobě jsou aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě a zlepšují podmínky pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Působí v Praze, ale podobné organizace najdete i mimo hlavní město.

Přehrát díl #osobní asistent

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC  

erik_cipera4

Erik Čipera

Je absolvent fotografie a speciální pedagogiky. Před 17 lety ho inspiroval kamarád asistent, a tak také nastoupil jako dobrovolník pro asistenci v Jedličkově ústavu. Dnes neziskovou organizaci Asistence řídí jako ředitel. Jeho hlavním úkolem pro neziskovku je fundraising, neboli získávání finančních prostředků pro fungování organizace a získávání nových asistentů. 

Erik je aktivní v prosazování odstraňování bariér ve veřejném prostoru a dopravě a je také jedním z iniciátorů změn v novele zákona o sociálních službách. Jak sám uvádí, příspěvek na péči v nejvyšším IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby (nyní 19 200 Kč) nepokryje plnohodnotný život a lidé v domácí péči jsou tak odkázáni na pomoc rodiny a finance z nadací. Vzal si za cíl projednat zařazení V. stupně pro individuální posouzení závislosti na pomoci jiné osoby se sloganem "Zařaďte pětku!". 

Osobní asistence

Je placená sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Osobní asistenci upravuje § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který tuto službu řadí mezi služby terénní sociální péče. Služba se poskytuje bez časového omezení, probíhá v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, ke kterým potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Za základní činnosti se považuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy. pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování právnických oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence dle § 5 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb, činí 130 Kč za hodinu. 

asistance-protest-postizeni

Asistence

"Bydlel jsem kousek od Jedličkova ústavu a často jsem chodil kolem. Jednou jsem se zastavil a stal se asistentem. Inspiroval mě kamarád. Dnes jsem ředitelem a i když nám jde o to stejné jako před těmi 17 lety, kdy jsem začínal, cítím, že musíme pomáhat a asistovat i na půdě ústavních činitelů.

Otevřeným dopisem ministryni Janě Maláčové jsme s kolegy z organizace Asistence upozornili, že byť je příspěvek na péči od roku 2016 vyšší (19 200 Kč pro IV. stupeň), je stále nedostačující pro úhradu služeb asistence pro plnohodnotný život člověka s postižením, a také pro jeho rodinu."

Asistence - nezisková organizace

Asistence o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb osobní asistence a sociální rehabilitace, působící v Praze. Podporuje lidi s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, aby mohli svobodně a samostatně žít. Prosazuje řešení, která umožňují, aby byli nedílnou součástí společnosti. Organizace se zaměřuje na nábor asistentů a dobrovolníku pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením na území města Prahy , ve všední dny i o víkendech. Pracovní dobu lze přizpůsobit téměř libovolně a když by jste měli zájem pomoci a zarobit si (170 Kč/hod), přihlásit se můžete zde: https://www.asistence.org/volna-mista/.

Napište nám do komentáře nebo na e-mail info@needo.cz, jak se vám tento díl podcastu NEEDo TALKs líbil. Budeme se těšit na vaše reakce, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity