38. Řídím Domov, ne ústav! Lenka Kohoutová

"Naši klienti jsou tady doma, jsme tedy domov a ne ústav." hrdě říká Lenka Kohoutová, která vede Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze 4. Zná všechna jména klientů domova a když se mezi nima objeví, na tvářích se objeví úsměv a celým Domovem nás osobně provedla.

Kohoutova_titulka_web

Natáčení tohoto dílu podcastu probíhalo přímo v Domově Sulická a obě s Lenkou jsme měly možnost vidět dění domova a navštívit jejich domácnosti, jak se jednotlivým oddělením v Domově říká. Dopolední ruch, dílny, kavárna a vůbec pohyb na chodbách a úsměvy na tvářích nás dostaly do kolen. Cítily jsme se tam skvěle a je vidět za tím vším obrovský kus práce celého týmu, který v Domově pracuje. Děkujeme! Za vše!

Přehrát díl #Řídím Domov, ne ústav!

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC  

Lenka-Kohoutova_profil

Lenka Kohoutová

Lenka Kohoutová je zdravotnice, charitativní pracovnice a politička. Založila Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zabývá se problematikou uplatnění zdravotně postižených osob ve společnosti. Na pozici ředitelky vede Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze. Její psaný blog najdete na platformě iDnes a oplatí se sledovat její sociální sítě, kde pravidelně informuje a edukuje.

 

NFOZP

Náhradní plnění je povinná forma podpory osob se zdravotním postižením (OZP). Povinnost je dána zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a týká se všech firem nad 25 zaměstnanců. Podíl OZP musí činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců, tedy alespoň 1 OZP na 25 zaměstnanců. Pokud jsou na straně vás jakožto zaměstnavatele překážky, které vám neumožňují OZP zaměstnat, musí firma státu zaplatit odvod do státního rozpočtu, případně využít jinou z možností forem náhradního plnění. V případě, že firma nesplní svůj povinný podíl, hrozí od státu finanční sankce ve výši až 1 000 000 Kč. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který byl založen v roce 2007, vidí svůj význam především v odborných konzultacích, podpoře jednotlivců z řad osob se zdravotním postižením, firem, které postižené osoby zaměstnávají či chtějí zaměstnávat, a to napříč celou Českou republikou. Druhou rovinou je oblast legislativních změn, které mají dopad na trh práce a osoby se zdravotním postižením.

sulicka

Domov Sulická

Domov Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, nebo kombinovaným postižením od věku 14. let. Nabízí domov v 9ti domácnostech pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. 

V Domově se aplikuje Přístup zaměřený na člověka, který staví na respektu k individualitě každého člověka, na dodržování jeho nezadatelných práv a hájení jeho zájmů a na podpoře samostatnosti. Vybavení Domova zahrnuje multismyslové místnosti Snoezelen, Bazální stimulace, truhlářskou dílnu, kreslírnu, muzikoterapii, aktivizační kavárnu, ale i vlastní kapelu Ajeto.

Paliantivní péče

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o lidi, kteří to vlastními silami nejsou schopni zvládnout. Obzvlášť to platí pro mentálně postižené spoluobčany v tak citlivém okamžiku závěrečné fáze života. Součásti Domova Sulická je i domácnost jediná svého druhu v České republice a poskytuje speciální péči lidem na sklonku jejich života. Specializovaná domácnost nenabídne své služby pouze současným klientům Domova Sulická. Péči s nepřetržitou asistencí zdravotní setry budou moci využít se souhlasem Prahy postižení lidé z celé republiky.

Napište nám do komentáře nebo na e-mail info@needo.cz, jak se vám tento díl podcastu NEEDo TALKs líbil. Budeme se těšit na vaše reakce, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity