95. ABA terapie není jen práce u stolku

Názory na Aplikovanou Behaviorální Analýzu (ABA) se různí a tak jsme si pozvali Kateřinu Chrapkovou, která nám v tomto podcastu vše vysvětlí. Nenechte si ujít tento rozhovor, ve kterém se dozvíte, že ABA je vědný obor, který se zabývá chováním a učením, zkoumá funkční vztahy mezi člověkem a prostředím, ve kterém se vyskytuje. Podrobnou analýzou se zjišťuje, proč určité chování vzniká, jaké faktory chování ovlivňují a jakým způsobem lze chování měnit.

Needo_ABA_chrapkova5

Přehrát díl #ABA terapie není jen práce u stolku.

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC   

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je tedy vědný obor a metoda terapie pro lidi s autismem, které cílem je zlepšit komunikační a sociální chování zejména u dětí s autismem. Metoda využívá principů behaviorální psychologie k posílení pozitivního, a snížení negativního, chování. Základními terapeutickými technikami při této metodě jsou zpětná vazba, pozitivní posílení a modelování chování. Terapie je přizpůsobena individuálním potřebám každého dítěte.

Needo Talks Kateřina Chrápková

ABA metoda

Proškolený terapeut nejdříve provede hodnocení chování a schopností dítěte a na základě toho vytvoří analýzu, čili plán terapie. Poté se dlouhodbě pracuje s dítětem na zlepšení sociálních dovedností, jako jsou oční kontakt, gesta, verbální a neverbální komunikace a interakce s ostatními lidmi. ABA terapie se považuje za účinnou, nakolik posiluje pozitivní chování a pomáhá dětem s autismem rozvíjet komunikační dovednosti. Může pomoci snížit nežádoucí agresivní chování. Je ale důležité si uvědomit, že tato terapie je intenzivní a aby byla účinná, vyžaduje pravidelnou a trvalou účast rodičů ve spolupráci s terapeutem.

Chci si poslechnout rozhovor

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)

ABA terapie může být považována za kontroverzní, protože se dle někteřích lidí zaměřuje na nuceného učení, odměny při výchově, "normalizaci" děti s autismem, jejich přizpůsobení se společnosti. Kritici této metody tvrdí, že je příliš zaměřena na modifikaci chování a podceňuje emocionální a psychologické faktory. Terapie je účinná, pokud se provádí s ohledem na individuální potřeby dítěte a zahrnuje pozitivní posilování a podporu. V rozhovoru s Kateřinou Chrápkovou se dozvíte, jak přesně metoda funguje a co je v ní důležité dodržet.

Needo_ABA_chrapkova3

Kateřina Chrapková

Kateřina se v roce 2006 zajímala o místo asistentky dítěte s autismem a tam se prvně dozvěděla o ABA terapii. Zaujala ji natolik, že si v této oblasti doplnila veškeré vzdělání a dnes působí v centru ABA strategie, které sama založila v roce 2017. V rámci oboru aplikované behaviorální analýzy se Kateřina věnuje přednáškové činnosti a podílí se na vzdělávání a přípravě dalších specialistů v oboru. 

aba strategie

Kontakty a inspirace pro ABA

  • www.caba.ped.muni.cz - Centrum Aplikované Behaviorální Analýzy při Masarykově univerzitě, všeobecní informace o ABA
  • www.aba.ped.muni.cz - instruktážní videa o ABA metodě
  • www.roprodesa.cz - nezisková organizace sdružující rodiče dětí s postižením a aplikováním ABA terapie
  • www.ucenizabavou.cz - kurzy, webináře a pomůcky
  • www.abastrategie.cz - behavirálně intervenční centrum, ve kterém pracuje naše hostka Kateřina Chrapková
  • www.asatonline.org - webové stránky v angličtině shromažďující vědecké poznatky v rámci intervencí pro osoby s autismem

Literatura

  • Rozvoj verbálního chování: Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami, Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen, Masarykova univerzita 2019
  • Jak porozumět aplikované behaviorální analýze, Albert J. Kearney, Pasparta 2020
  • Domluvme se: kniha o smlouvách dětí a rodičů, Jill C. Dardigová, William L. Heward, Masarykova univerzita 2018
  • Děti vybíravé v jídle, Williams, Keith E, Ph.D., BCBA; Seiverling, Laura. Pasparta 2021

Viděli jste NEEDO novinky?


Napište nám do komentáře na facebooku nebo na e-mail info@needo.cz další tipy na dovolené, rády je zařadíme je do tohoto článku. Budeme se těšit na vaše reakce k podcastu, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity