107. Děti úplňku i mimo úplněk

Petr Třešňák je předseda spolku Děti úplňku, novinář a otec osmnáctileté dceři Doroty, která má poruchu autistického spektra. Petr se snaží prosazovat změnu fungování a financování sociálních služeb ve vztahu ke klientům s autismem a dalším zdravotním postižením spojeným s vysokými nároky na péči zejména o lidi s tzv. náročným chováním.

Petr Třešňák

Přehrát díl #Děti úplňku i mimo úplněk.

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE PODCAST   

 

Petr Třešňák

Zvuky probouzení - Petr a Petra Třešňákovi

Kniha Zvuky probuzení manželů Třešňákových vypráví příběh výchovy jejich dcery Doroty s autismem spojeným s mentální retardací a vážnými projevy chování. Kniha se, více než o autismu, věnuje reflexi života pečujících, rovnováze v extrémně náročných životních situacích a vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte. Zachycuje momenty života s atypickým dítětem, dramata jeho neklidu a sebepoškozování, z pohledu matky a otce, kteří se střídají ve vyprávění.

Manželé Třešňákovi se mimo péči o svou dceru aktivně věnují v oblasti sociální pomoci ve formě práce v neziskové organizaci Děti úplňku a v psychoterapeutické poradni.

Jdu si poslechnout podcast

Děti úplňku

Organizace Děti úplňku je nezisková společnost, založena rodiči dětí s PAS, se zaměřuje na pomoc dětem a mládeži s poruchami autistického spektra a dalšími specifickými potřebami. Její hlavní mise spočívá v podpoře těchto jedinců tak, aby mohli vést co nejplnohodnotnější život. Organizace poskytuje širokou škálu služeb, včetně terapeutických a vzdělávacích programů, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám každého dítěte. Pracovníci Dětí úplňku jsou odborníci se znalostmi a zkušenostmi v oblasti autismu a speciální pedagogiky. Organizace také usiluje o zvyšování povědomí o autismu ve společnosti a podporuje inkluzi těchto dětí ve školách a ve společenském životě. Děti úplňku spolupracují s rodinami dětí, poskytují jim poradenství a podporu, a pomáhají jim překonávat výzvy, které autismus přináší. Jejich práce je financována z veřejných dotací, soukromých darů a různých charitativních akcí, které organizují s cílem získat prostředky na svou činnost.

Needo Talks Petr Třešňák

Medikace jako jediné řešení?

V rozhovoru Petr Třešňák zmiňuje projekt #netlum, což je iniciativa za zlepšení péči a změna přístupu v medikaci lidí s mentálním postižením. Tato iniciatíva se opíra o výsledky výzkumu z Británie a vznikla na základě zkušeností mnoha rodin i profesionálních pečujících o lidi s mentálním postižením a/nebo autismem a chováním náročným na péči. Náročné chování je u lidí s mentálním postižením považováno za způsob komunikace potřeb, a je úkolem pečujících je tyto potřeby identifikovat a naplnit. V praxi se tak často neděje a "jediným" řešením je nasazení léků určených pro léčbu duševních onemocnění.

více o projektu #netlum

Homesharing

V oblasti homesharingu v organizaci Děti úplňku se angažuje i pani Petra Třešňáková, manželka Petra. Homesharing je osvědčená cesta, přirozený způsob, jak pomoci rodičům pečujícím o děti s autismem a mentálním potižením. Hostitelská rodina, či jednotlivec si pravidelně bere dítě s handikepem na předem domluvený čas, například na odpoledne, do své domácnosti. Společně tráví čas, hrají si, chodí na procházky. Dítě se pak vrací zpátky do své rodiny. Pečující rodiče zatím mají možnost vydechnout a nabrat síly pro každodenní náročný shon, dojít si k lékaři, na úřady, věnovat se sourozencům dítěte. Dítě tímto získává nové sociální kontakty a zkušenosti.

Needo rukavice 

Napište nám do komentáře na facebooku nebo na e-mail info@needo.cz další tipy na dovolené, rády je zařadíme je do tohoto článku. Budeme se těšit na vaše reakce k podcastu, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity