108. Pátý stupeň pro svobodu

V pořadí náš druhý rozhovor s inspirativním Erikem Čiperou, ředitelem organizace Asistence o.p.s. a věříme, že nebude posledním. Tentokrát jsme Erika pozvaly na povídání o tzv. pátém stupni, tedy individuálním posuzení a financování potřeb člověka s intenzivní potřebou péče a chtěly jsme zjistit, jak se můžeme zapojit a pomoct v této oblasti. Cílem změny individuální sociální podpory je osvobodit člověka s hendikepem a dopřát mu dostatečnou asistenci.

Petr Třešňák

Asistence o.p.s. poskytuje každý rok sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program, ergoterapii a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Dlouhodobě jsou aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě a zlepšují podmínky pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Působí v Praze, ale podobné organizace najdete i mimo hlavní město.

Přehrát díl #Pátý stupeň ke svobodě.

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE PODCAST   

Pátý stupeň - Erik Čipera

Pátý stupeň - o co jde?

Stávající systém příspěvků na péči o člověka s postižením je nevyhovující a nedostatečný. Je podloženo, že nejvyšší, čtvrtý stupeň vystačí maximálně na 5 hodin asistenční pomoci denně. Někteří lidé s postižením ji ale potřebují mnohem více. Proto vznikla iniciatíva, za kterou stojí Asistence o.p.s., s názvem Pátý stupeň, který prosazuje a aktívně se angažuje ve vyjednáváních s vládními institucemi. Cílem je zavedení dalšího, speciálního pátého stupně příspěvku na péči, který by byl plně individualizovaný a vycházel by ze specifických potřeb člověka, pro kterého je zařazení do čtvrtého stupně nedostačující.

Zavedení V. stupně znamená pro člověka s hendikepem svobodu, osamostatnění, dopřát si zlomek aktivit, které běžnému člověku nepříjdou ničím atraktivní. S pomocí asistence si zajít na nákup, potkat se s přátely, posedět si v kavárně, ale třeba i podat jídlo, přebalit, otočit během spánku. To vše v pohodlí domácnosti klienta, tedy bez ústavní péči. 

chci vědět více o pátém stupni

Změna příspěvku na péči od 1.7.2024

Od 1. července 2024 dojde k navýšení II., III. a IV. stupně příspěvku na péči! Kromě plánovaného inflačního navýšení se podařilo yjednat s vládou i výraznější navýšení příspěvku na péči pro lidi s postižením ve IV. stupni závislosti, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí. Tento nejvyšší, čtvrtý stupeň, bude činit 27 000 Kč měsíčně. Jedná se o změna, která se dotkne více než 30 000 lidí v České republice. Jedná se o dočasné řešení do doby, kdy budou přijaté navrhované systémové změny se zaměřením se na lidi s největší potřebou asistence (podpora v individualizovaném rozsahu). Příprava této změny je na úplném začátku, ambicí Ministerstva práce a sociálních věcí je stihnout její schválení do konce tohoto volebního období. Inspiraci pro tuto změnu je ve fungujících sociálních systémech ve Švédsku a Slovinsku.

Needo Talks Erik Čipera

NEEDO TALKs - podcast Osobní asistent (Erik Čipera)

V rozhovoru Petr Třešňák zmiňuje projekt #netlum, což je iniciativa za zlepšení péči a změna přístupu v medikaci lidí s mentálním postižením. Tato iniciatíva se opíra o výsledky výzkumu z Británie a vznikla na základě zkušeností mnoha rodin i profesionálních pečujících o lidi s mentálním postižením a/nebo autismem a chováním náročným na péči. Náročné chování je u lidí s mentálním postižením považováno za způsob komunikace potřeb, a je úkolem pečujících je tyto potřeby identifikovat a naplnit. V praxi se tak často neděje a "jediným" řešením je nasazení léků určených pro léčbu duševních onemocnění.

poslechout si první rozhovor s erikem

Asistence

Je placená sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Osobní asistenci upravuje § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který tuto službu řadí mezi služby terénní sociální péče. Služba se poskytuje bez časového omezení, probíhá v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, ke kterým potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Za základní činnosti se považuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy. pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování právnických oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence dle § 5 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb, činí 155 Kč za hodinu. 

Needo limitovaná edice 

Napište nám do komentáře na facebooku nebo na e-mail info@needo.cz další tipy na dovolené, rády je zařadíme je do tohoto článku. Budeme se těšit na vaše reakce k podcastu, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity