11. Kůň jako terapie. Šárka Smíšková

Šárka Smíšková je hlavní fyzioterapeutkou a taky zakladatelkou spolku ISAR - hipoterapie. Dlouhodobě se věnuje práci s dětskou klientelou. Je certifikovaná samostatná fyzioterapeutka se specializací v metodice Reflexní terapie podle Václava Vojty, absolventka kurzu Dlouhodobá specializační příprava pro práci v hiporehabilitaci pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví. 

Sarka_Smiskova_titulka_web

Kůň je pro člověka odvěkým společníkem. Zpočátku lovné zvíře se stalo domestikací platným pomocníkem v mnoha lidských činnostech, ale i zábavách. Blahodárných účinků jízdy na koni na zdraví člověka si lidé všimli velmi záhy. První zmínku o tom, že jízda na koni má léčebný efekt, najdeme v knize Marca Aurelia „Hovory k sobě“. Znal je lékař Marie Terezie a taky Tomáš Garriugue Masaryk považoval jízdu na koni za „nejlepší tělocvik, protože cvičí celé tělo najednou, srdce, plíce i svaly“. Goethe obdivuhodně vystihl podstatu hipoterapie jedinou větou: „Člověk a kůň se prolnou v jednu společně se pohybující bytost“.

Přehrát díl #Kůň jako terapie

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC  

sarka_smiskova

Šárka Smíšková

"Hipoterapii děláme s dětmi od 3.měsíce po narození. Základem kvalitní hipoterapie je fyzioterapeut, který dítě předem vyšetří. Ke každému klientovi si vedu kartu."

"V péči jsem měla i válečné veterány, jako je třeba Lukáš Hirka, kterého tímto zdravím."  

 

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes působení na periferii. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

sarka_smiskova2

Terapeutické polohy na koni

Při terapii je využívána řada různých poloh na koňském hřbetě podle cíle, kterého chce terapeut dosáhnout. Poloha musí být také zvolena tak, aby odpovídala stupni zralosti pacientovy posturální motoriky a zároveň co největší stabilitě.

Balanční sed - od klasického jezdeckého sedu se odlišuje tím, že pacient sedí více na zadní části sedacích hrbolů, bederní lordóza je vyhlazenější, nohy jsou volně spuštěné podél boků koně a ruce jsou položené na stehnech nebo na madlech. „Balančnost“ sedu spočívá v tom, že s každým pohybem koně dochází k porušování rovnováhy a jejímu opětovnému nalézání.

Asistovaný sed - fyzioterapeut sedí za pacientem a udržuje tak optimální sed pro pohybovou stimulaci. Také má možnost přímo sledovat stav, případně únavu pacienta. Tento způsob je však poměrně náročný pro koně.

Tříměsíční vzor - se využívá především u kojenců a menších dětí. Pacient leží na břiše proti směru jízdy a opírá se o předloktí na zádi koně, což stimuluje vzor bipedální lokomoce v horizontále. Dále aktivuje vzpřimovací mechanizmy a může být použita i pro ovlivnění peristaltiky střeva.

Další pozice - pytel (indián), obrácený sed, leh na břiše ve směru jízdy.

ISAR - hipoterapie

Spolek ISAR byl založen v roce 1997. V současné době má plně kvalifikovaný tým a může se opřít o dlouholeté zkušenosti jak ve výcviku koní pro terapeutické účely, tak v zařazení hipoterapie do komplexní léčby dětí s nervosvalovými poruchami. Výhodou je současná nabídka fyzioterapeutické péče. Díky tomuto propojení může u svých klientů dosáhnout maximální efektivity společné práce.

Napište nám do komentáře nebo na e-mail info@needo.cz, jak se vám tento díl podcastu NEEDo TALKs líbil. Budeme se těšit na vaše reakce, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity