17. Nejdůležitější je začátek. Jana Vachulová

Raná péče pro děti s postižením zraku slaví 30 let od vzniku a Jana Vachulová je od začátku u toho. Od narození se nevidomý člověk nemá od čeho odrazit a s čím porovnávat. Když mu řeknete, že je lama větší než srnka, nic mu to neřekne – pokud ho ovšem nevezmete k osobnímu setkání s živou srnkou. Více o rané péči, o tom, komu může pomoci a co jsou to hmatové knihy se dozvíte v tomto dílu podcastu.

Valuchova_Jana_titulka

Lenka zná Janu z rané péče EDA, kterou kontaktovala ihned po narození Elišky a využila jejich služeb. Pak pro tuto organizaci později pracovala jako fundraiserka. 

Přehrát díl #Nejdůležitější je začátek

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC  

Valuchova_profil

Jana Vachulová

Jana je jednou z poradkyň, která se u vás může objevit, když o službu rané péče EDA požádáte. Zároveň je metodičkou celého týmu poradkyň. Vystudovala speciální pedagogiku a vyučovala na škole pro nevidomé v Praze. Od roku 1989 začala spoluvytvářet úplně novou službu rané péče a pracovat s rodinami hned od narození jejich dítěte s poruchou zraku. Má tři děti, nyní už dospělé, a šest vnoučat.

„Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přestože je mozek schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství. Proto je nejdůležitější začátek!“

Raná péče

Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Cílem je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od doby zjištění rizika nebo postižení až do doby přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými. Raná péče má preventivní charakter a posiluje rodinu převážně v přirozeném prostředí dítěte.

EDA

Raná péče EDA

Odborník na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami a rozvoj jejich dovedností pomocí hry. Je oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytuje profesionální sociální službu rané péče, a to již od roku 1990. Působí ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáhá ve 260 rodinách. Vydává publikace a zpravodaje, vyvíjí aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky na tabletech, vzdělává rodiče i další specialisty. 

EDA také provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.

Stimulační aplikace EDA PLAY

Aplikace pro tablet EDA PLAY pomáhají trénovat zrak a jemnou motoriku. Jsou připraveny na míru dětem se zrakovými vadami a kombinovaným postižením a vyvinuty pod vedením odborníků na stimulaci zraku a rozvoj dovedností jemné motoriky. Verze ELIS a PAULI vycházejí z reálních příběhů našich dcer - Elišky a Paulínky. Více informací včetně aktivních odkazů na stažení - EDA PLAY. 

Napište nám do komentáře nebo na e-mail info@needo.cz, jak se vám tento díl podcastu NEEDo TALKs líbil. Budeme se těšit na vaše reakce, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity