14. Pečovat a žít. Miriam Vránová

SPIRALIS vzdělává a pomáhá budovat sebevědomí pečujícím. Organizuje vzdělávací kurzy pro neziskové organizace nebo akademie pro samotné pečující, kterým se věnuje odborný tým z oblasti fundraisingu, psychologie, PR a osobních trénérů. Miriam Vránová, PR managerka SPIRALISnám vysvětlí, proč tuto akademii absolvovat, a jak se nebát říct si o pomoc.

titulka_web_Miriam

Lenka ve Spiralis absolvovala vzdělávací kurz fundraisingu a jak sama tvrdí, změnilo jí to život. Dnes je to její hlavní zaměstnání. Tímto podcastem bychom vás rády inspirovaly – pokud patříte do skupiny "pečujících", přihlaste se do vzdělávacího programu Spiralis. Bude vás čekat 9 prezenčních dnů nabitých informacemi ve skupině lidí ve stejné situaci. Poznáte sociální podniky a neziskové organizace, které poskytují pracovní příležitosti s respektem k vaší rodinné situaci. Naučíte se svou společensky prospěšnou činnost profesionalizovat, prezentovat a financovat. Získáte bezplatnou psychologickou podporu a konzultace na míru. Ale hlavně, věnujete čas sami sobě a načerpáte inspiraci.

Přehrát díl #Pečovat a žít

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC  

Miriam_VrAnovA

Miriam Vránová

Nejvíc si přeje, aby si lidé rozuměli. Vystudovala němčinu a andragogiku, pracovala v mezinárodním obchodě a také jako editorka internetové verze celostátního deníku. Od roku 2003 začala, nejdřív jako šéfredaktorka měsíčníku pro neziskový sektor, objevovat obdivuhodný svět dobročinných organizací. Lidskost a kvalita jejich práce ji fascinuje dodnes. Mrzí ji, že si obětavosti lidí v nezisku společnost dostatečně neváží a bere ji jako samozřejmost.  To je i důvod, proč jako specialistka na komunikaci a vztahy s veřejností (PR) působila v Centru Paraple a osm let působí jako lektorka a konzultantka ve vzdělávacích programech neziskové organizace Spiralis, která pomáhá zvládnout náročné situace ohroženým lidem i dobročinným spolkům.

SPIRALIS

Je vzdělávací a poradenskou neziskovou organizaci a od roku 1999 kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a ke spolupráci lidí napříč celou společností. Je partnerem veřejně prospěšných projektů a aktivit na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ročně pomůže vice než 100 neziskových organizacím a více než 600 jednotlivcům. Poskytuje profesionální podporu zejména v oblastech tvorby a řízení projektů, založení a řízení organizace, fundraisingu, PR, strategického plánování, školení v legislativě. Více informací na www.spiralis-os.cz.

pecovatazit

Pečovat a žít

Vzdělávací program, prostřednictvím kterého se nabízí aktivity dlouhodobě pečujícím rodičům s mladistvými nebo dospělými dětmi se zdravotním postižením a neformálním pečovatelům, kteří se starají o seniorní rodiče nebo nemocné partnery.

Cílem kurzů je pomoci neformálním pečujícím zorientovat se v osobní situaci, ať je jakkoli náročná, naučit je pečovat sami o sebe a zároveň vyškolit jejich dovednosti uplatnitelné ve společnosti, v pracovním procesu a snížit riziko sociálního vyloučení a chudoby. Přidanou hodnotou je kontakt s dalšími pečujícími, kteří řeší podobné situace a poskytují si vzájemnou podporu.

Kurzy jsou prakticky zaměřené a vedou je zkušení odborníci a odbornice z oblasti psychologie, personalistiky, fundraisingu, sociálního podnikání, komunikace a sebeprezentace.

NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍ

Dlouhodobá péče, kdy o osobu blízkou pečují rodinní příslušníci nebo přátelé, kteří nejsou profesionálními pečovateli, se nazývá neformální péče. Tito lidé většinou nemají odborné specifické vzdělání a nejsou za tuto službu a pomoc placeni. Kromě péče o své blízké vykonávají neformální pečující často ještě svoje „civilní“ zaměstnání a jejich pomoc blízkým je založena na lidských vztazích. Neformální péče může být krátkodobá (po dobu snížené soběstačnosti opečovávaného vlivem úrazu, či krátkodobého onemocnění), nebo dlouhodobá (nejčastěji vymezena postižením, ztrátou soběstačnosti vlivem věku).

Napište nám do komentáře nebo na e-mail info@needo.cz, jak se vám tento díl podcastu NEEDo TALKs líbil. Budeme se těšit na vaše reakce, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity