111. Fond, který podporuje pečující.

Sociální nadační fond města Prahy je filantropický nástroj pro podporu obyvatel hlavního města. Má čtyři funkční programy, přičemž dva se venují podpoře lidem se zdravotním postižením nebo neformálním pečujícím. Naše hostka, Tereza Kalivodová, v podcastu přesně vysvětluje, komu a jak tento fond může pomoci. A třeba právě vy potřebujete až padesát tisíc korun na regeneraci, terapii, odpočinek nebo pomůcku, na kterou pojišťovna nepřispívá.

Sociální Nadační fond města Prahy

Přehrát díl #Fond, který podporuje pečující.

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE PODCAST   

Tereza Kalivodová - Sociální nadační fond města Prahy

Sociální nadační fond hl.m. Prahy

Sociální nadační fond hlavního města Prahy je organizace zaměřená na podporu sociálně slabších skupin obyvatel v Praze. Fond poskytuje finanční příspěvky a granty jednotlivcům, kteří se potýkají s různými sociálními a ekonomickými obtížemi. Mezi podporované aktivity patří projekty zaměřené na integraci osob se zdravotním postižením, pomoc seniorům, podpora rodin v těžkých životních situacích a další sociální služby. Cílem fondu je zlepšit kvalitu života v hlavním městě a poskytnout pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba.

získat od fondu příspěvek

Chci získat příspěvek - založím si profil na Grantys

Grantys je online platforma sloužící k podávání žádostí o granty a finanční příspěvky z různých fondů a grantových programů. Platforma umožňuje uživatelům snadno vytvářet a spravovat jejich profily, podávat žádosti, sledovat stav svých aplikací a komunikovat s grantovými organizacemi. Bez založení uživatelského profilu na Grantys není možné žádat o příspěvky od některých institucí, včetně Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Platforma je navržena tak, aby zjednodušila a zefektivnila proces získávání finanční podpory pro jednotlivce i organizace.

Sociální Nadační fond Praha

Příspěvek 50.000 Kč pro pečující

Pražský sociální nadační fond nabízí speciální příspěvky pro neformální pečující, tedy osoby, které se starají o své blízké s chronickým onemocněním, postižením nebo seniory potřebující každodenní péči. Tento příspěvek je určen k podpoře těch, kdo poskytují péči bez formálního vzdělání nebo profesionálního zaškolení v oblasti pečovatelských služeb. Cílem je uznat jejich neocenitelnou roli a poskytnout jim finanční úlevu a podporu v jejich náročné situaci. Fond tak přispívá k zlepšení kvality života pečujících a zároveň nabízí zdroje, které jim pomáhají zvládat každodenní výzvy spojené s péčí o blízké.

CHCI vědět více

Fondy mimo Prahy

Ve větších městech jako Brno, Ostrava nebo Plzeň mohou existovat městské fondy nebo granty, které se zaměřují na podporu sociálních služeb, komunitních projektů a individuální pomoci. Mnohdy jsou tyto programy financovány z městských rozpočtů nebo prostřednictvím spolupráce s neziskovými organizacemi. Pro konkrétní informace o dostupnosti a charakteru těchto fondů ve vašem městě nebo regionu je vhodné navštívit oficiální webové stránky města nebo kontaktovat místní úřady, které mohou poskytnout aktuální informace o dostupných programech a podmínkách pro žádosti o finanční podporu.


Needo bryndáky 

Napište nám do komentáře na facebooku nebo na e-mail info@needo.cz další tipy na dovolené, rády je zařadíme je do tohoto článku. Budeme se těšit na vaše reakce k podcastu, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity