74. Sexualita lidí s hendikepem. Barbora Rožičová

Sexualita je podstatnou součástí lidského života, která vede také k pocitu vlastního sebeuvědomění. Na organizaci Freya se obracejí o radu nejen lidé se zdravotním postižením, ale také pečující a naštěstí také pracovníci v pomáhajících profesích. Barbora Rožičová nám k rozhovoru přinesla ukázat i pomůcky, které při kurzech a konzultacích používají.

Needo_Rozicova_Barbora3

Přehrát díl #Sexualita lidí s hendikepem.

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC   

Když se řekne pojem sexualita, většině lidí se vybaví pouze sex, ale neuvědomují si, že do této oblasti spadá spousta dalších oblastí jako je například sexuální výchova, doteky, intimita, blízkost, vztahy, rodina, masáže, sexuální identita, masturbace, pohlavní styk, sexuální projevy a chování společensky tolerované i odsuzované, namlouvání, sexuální touhy, partnerství, láska, rodičovství, důvěra a další. Sexualita lidí s postižením, seniorů a seniorek je jedním z tabuizovaných témat, o kterém se v poslední době stále více a více mluví, což je dobře.

Needo_Rozicova_Barbora2

Barbora Rožičová

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje dlouhodobě zúročuje na pozici sociální pracovnice a konzultantky pro oblast sexuality v denním stacionáři pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Denně se tak setkává s důležitostí tématu sexuality svých klientů a klientek a jeho vhodným uchopením. Své zkušenosti ráda předává v lektorské praxi.

Edukační pomůcky o sexualitě

V rozhovoru zmíní Barbora mnoho pomůcek, které by usnadnili edukaci o sexualitě a byly by prospěšné i v zařízeních pro lidi s kombinovaným postižením. Najdete je přímo na webových stránkách FREYA (stačí kliknou na název a dostanete se přímo na stránky) metodikou podpory osob s mentálním postižením v jejich sexuálním vývoji. 

 

Needo_Rozicova_Barbora5

Organizace Freya

Organizace Freya se zabývá vzděláváním, poradenstvím a dalšími aktivitami v oblasti podpory zdravé a bezpečné sexuality „zranitelných skupin“ – osob se zdravotním postižením, seniorů a seniorek, lidí z různých důvodů závislých na péči jiných osob. Tvoří ji tým expertek a expertů, kteří věří, že jak lidé s handicapem, tak seniorky a senioři mají stejná práva a potřeby v oblasti sexuality a vztahů jako kdokoliv jiný. Freya nabízí komplexní služby v rámci řešené problematiky, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační práce, tvorbou edukačních pomůcek a podporováním systémových změn. Rodičům dětí s postižením nabízí hlavně kurzy a odborné sociální poradenství, které je díky podpoře MPSV pro klienty se znevýhodněním i pro jejich rodiče zcela zdarma. Sociálním, školským, zdravotníckým organizacím, stacionářům a domovům nabízí metodickou podporu, s cílem pomoct jim s nastavením efektivního systému práce se sexualitou a vztahy, samozřejmě vždy za zohlednění individuálních potřeb jejich cílových skupin. V neposlední řade proškoluje a poskytuje odborné poradenství v oblasti v sexuální asistenci.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

Na stránkách najdete spoustu užitečných informací, které zazněly v rozhovoru. Organizace SPPMP hájí práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Pomáhá lidem s mentálním postižením žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí. Zastupuje je v právních záležitostech a vydává knižní publikace, které slouží na pochopení dané tématiky nebo jako edukační pomůcky.

Napište nám do komentáře na facebooku nebo na e-mail info@needo.cz další tipy na dovolené, rády je zařadíme je do tohoto článku. Budeme se těšit na vaše reakce k podcastu, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity