75. Vteřina poté. Radek Laci

Radek Laci je vyhledáváným osobním trénerem. Na sociálních sítích nešíří jenom osvětu jak si vyformovat postavu cvičením, ale aktívně se angažuje v otázce dětí vyrůstajicích v dětských domovech. Co probíhá v životě dítěte vteřinu poté, co domov definitivně opustí? Radek vychází z vlastní zkušenosti, což byl také impulz k založení neziskové organizace Vteřina poté.

Needo_Radek_Laci5

Přehrát díl #Vteřina poté.

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC   

Zhruba 1000 dětí každý rok opustí dětské domovy. Pro ně je to velký krok do neznámého světa, oproti vrstevníkům, kteří vyrostli v rodinách. Jsou na většinu věcí sami. Chybí jim rodina, přátelé, kteří by s nimi řešili malé i velké problémy. Nesou si s sebou problémy s nízkým sebevědomím. Nejhorším, relativně častým scénářem je, že skončí bez domova. Radek, který tuto situaci zažil na vlastní kůži, vystudoval střední i vysokou školu a vybudoval ze svého jména značku, která je synonymem propojení těla a mysli, ale také inspirací pro další děti opouštějící ústavní péči.

Needo_Radek_Laci4

Radek Laci

Radek Laci není klasický fitness trenér. Své klienty rozděluje na "špekouni" a "okurky" a jeho lekce zahrnují streetworkout, což je cvičení s vlastní váhou a s propojením mysle. Jeho hodiny vyhledávají známé osobnosti a Radek se stal jedním z nejvyhledávanějších osobních trénerů v Praze. Kým je dnes vděčí jenom sám sobě. Začal "od nuly" a bez zázemí vlastní rodiny. Své dětství prožil v dětském domově a dal si za cíl, že pomůže změnit situaci spojenou s ústavní péči. Jemu samému chybélo a možná dodnes chybí zázemí, opora a empatie, kterou poskytuje rodina. Pro tento důvod založil neziskovou organizaci Vteřina poté a pravidelně navštěvuje dětské domovy a snaží se formou osobních setkání motivovat děti.

Dětské domovy v ČR

Aktuálně je v České republice 142 dětský domovů, ve kterých žije 6345 dětí a mladých lidí. V posledních letech se jich několik uzavřelo nebo došlo ke spojení a očekává se změna transformace náhradní rodinné péče, kdy se očekával příliv pěstounů, se nová místa nevytvářejí. V dětských domovech také přibývají malé děti. Děti zůstávají v dětských domovech i během prázdnin, dříve běžně prázdniny trávily u biologických rodin, v posledních letech, často na vlastní žádost, zůstávají raději v prostředí dětských domovů. Trasformace systému probíhá pomalu, pojďme společně pečovat o generaci, která je v domovech teď a potřebuje nás Teď! Připravme je na to, co je čeká po odchodu z dětského domova, stůjme vedle nich. Dopřejme jim možnost vystoupit z “bludného kruhu” a prožít krásný, plnohodnotný život. Stát se inspirací pro menší děti v domovech a zmenšovat tak do budoucna počty afunkčních rodin. 

Needo_Radek_Laci3

Vteřina poté

Vteřina poté nezisková organizace založená a složená skupinou lidí, kteří si prošli ústavní péčí. Její snahou je podporovat koncept sociálního vývoje dítěte v jeho vlastní rodině, případně v rodině náhradní. Ústavní péči vnímájí jako krajní alternativu, ktorou by stát měl poskytovat potřebným pouze na dobu přechodnou a ve formě co nejbližší rodinnému prostředí. Spolupracují s jinými neziskovými organizacemi, jako 8000 DŮVODŮ podporující transformaci a desinstitucionalizaci systému náhradní péče.

Název Vteřina poté vychází z příběhu dívky z dětského domova, která čekala v předvečer svých osmnáctých narozenin na pro ni důležitý okamžik, kterým byla vteřina po půlnoci. Až poté mohla domov opustit a žít si svobodně po svém. Její odmítavý a nespokojený postoj k zařízení, ve kterém strávila významný kus svého života, není v ústavní péči mezi dětmi neobvyklý, a proto si organizace zvolila toto jméno, aby měli stále na paměti, proč má jejich snaha o změnu systému náhradní péče smysl.

8000 důvodů

V čase vzniku neziskové organizace bylo v českých ústavech téměř 8 000 dětí (8000 důvodů). Cílem organizace je systémova změna ústavní péče s transformací na náhradní rodinnou péči. Každé dítě má právo vyrůstat v rodině. 2000 dětí ročně je soudem odebráno ze svých rodin. Nejčastějším důvodem odebrání dítěte z původní rodiny je zanedbání výchovy. Dítěti chybí například dostatečná strava, bydlení, hygiena nebo zdravotní péče. Rodiče často neví, jak se o dítě postarat, protože se to sami neměli od koho naučit. Nebo v některých případech dítě dokonce nechtějí. 36 ze 100 dětí, které musely opustit původní rodiny, vyrůstá v ústavech. Každé čtvrté dítě v ústavní péči je mladší 6 let. Právě pro tyto děti může mít absence vztahu s rodičem nebo alespoň s náhradním rodičem fatální důsledky. S vychovatelkou v třísměnném provozu, která se stará o dalších až 8 dětí, si nemůže vytvořit takový vztah, který potřebuje pro svůj vývoj. V dospělosti je u dětí, které prošly ústavní péčí, významně vyšší výskyt duševních problémů a poruch. Z dosavadních studií vyplývá, že u řady dětí v ústavní výchově může být velmi negativně ovlivněn psychický a sociální vývoj. U dětí může docházet k pomalejšímu vývoji řeči, problematickému vývoji sociálních dovedností jako navazování a udržování vztahů. Velmi významně může být ovlivněno jejich sebevědomí a tím i jejich celoživotní perspektiva – životní spokojenost, úspěšnost v práci i ve vztazích.

Napište nám do komentáře na facebooku nebo na e-mail info@needo.cz další tipy na dovolené, rády je zařadíme je do tohoto článku. Budeme se těšit na vaše reakce k podcastu, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity