22. Vývojová dysfázie. Naďa Žaludová

‚‚Vývojovou vadu řeči jsme s mým prvním synem začali řešit, když mu byly 3 roky. U druhého syna už jsem věděla, co dělat.‘‘ Naďa Žaludová, máma dvou synů s diagnózou vývojové dysfázie.

titulka_web_zaludova_nada

S Naďou se známe už spoustu let, daleko dříve, než jsme obě měly děti. Poslechněte si naše povídání po letech na téma, na které by v naší konverzaci kdysi řeč určitě nepřišla!

Přehrát díl #Vývojová dysfázie

  spotify-logo_needo   apple_music2  
         
  PŘEHRÁT NA SPOTIFY   PŘEHRÁT NA APPLE MUSIC  

77279164_10221319661206957_5565797086084988928_n

Naďa Žaludová

Je vystudovaná profesorka matematiky a fyziky pro střední školy. Dnes pracuje pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a věnuje se svým dvěma synům a jejich potřebám. Díky každodenní specifické péči v komunikaci se vývoj obou synů posouvá správným směrem. 

Vývojová dysfázie

Je to specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je tím lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center. Projevuje se širokou symptomatikou včetně výrazně nerovnoměrného vývoje celé osobnosti. Podle hloubky postižení se pak manifestuje různě širokou škálou i hloubkou příznaků, od dysfatické symptomatiky po úplnou nemluvnost. Dysfatický vývoj ovlivňuje i vývoj osobnosti dítěte, jeho citovou, motivační a zájmovou sféru, postavení v rodině, širší psychosociální začlenění i budoucí profesní orientaci. Vývojová vada – stav se vyvíjí a není to konečná nebo zhoršující se záležitost – pokud se s dítětem pracuje citlivě a pravidelně a nenastanou komplikace (dyslexie, dysortografie, dyspraxie atd.), dochází většinou k výrazným zlepšením.

79386355_10220705989829910_1318971344066445312_o

Rodina

Základem úspěchu v jakékoliv léčbě a terapii je funkční rodina, a i když to v podcastu nezazní, Naďa po vypnutí mikrofonu litovala, že dostatečně nezmínila svého skvělého muže a sestru Jiřinu. Bez nich by byl její život komplikovanější.

‚‚Díky staršímu synovi Dádovi jsem uměla rozeznat, že i Míša má stejný problém.‘‘

Foniatrická klinika 

V podcastu zazní dobrá zkušenost s péči a odborným poradenstvím v pražské foniatrické klinice na Žitné. Proto sem uvádíme kontakt na webové stránky. Tato klinika je jediným pracovištěm v ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie a audiologie – péči o děti a dospělé s poruchami hlasu, řeči a sluchu ambulantně a v rámci lůžkového oddělení nebo denního rehabilitačního stacionáře.

Napište nám do komentáře nebo na e-mail info@needo.cz, jak se vám tento díl podcastu NEEDo TALKs líbil. Budeme se těšit na vaše reakce, náměty na témata, nebo tipy na další hosty. O každém novém díle se dozvíte na našem Facebooku v uzavřené skupině NEEDo TALKs, nezapomeňte nás sledovat.


needo_paticka_web

NEEDO_benefity